Játékszabályzat

A ViaSale Travel S.L. az alábbiak szerint szabályozza a 2018. március 1. és március 4. között a Budapesti Utazás Kiállítás 2018 alatt a Hungexpo területén (1101 Budapest, Albertirsai út 10.), szervezett nyereményjátékait:

Közös szabályok

1. Jelen játékszabályzat vonatkozik a kiállítás alatti „Nyereményeső” során, a szakmai napokon, valamint a kiállítás „Extra” díjaként a ViaSale Travel S.L. által közvetlenül kisorsolt nyereményekre.

2. A nyertes felelőssége, hogy megfeleljen azoknak az általában elvárható feltételeknek, melyek ahhoz szükségesek, hogy a nyereményt igénybe vehesse. Ilyen feltétel például, de nem kizárólagosan az érvényes útiokmány, vagy a kizárólag szállásnyereményekhez repülőjegy biztosítása.

3. A nyereményt nem lehet pénzre átváltani vagy helyette pénzbeli megváltást kérni, más személyre átruházni vagy engedményezni.

4. A szállásnyeremények minden esetben az adott szállodák mindenkori foglaltságának vagy a felajánlások feltételeinek a függvényében használhatók fel, a ViaSale Travel S.L. nem tudja garantálni a kiemelt időszakokban történő igénybevételt.

5. A szállásnyeremények helyszínén, az elhelyezésen vagy az ellátáson, illetve a már egyszer egyeztetett és befoglalt utazási időponton nem lehet változtatni.

6. A nyereménnyel kapcsolatos ügyintézés a ViaSale Travel S.L. Magyarországi Kereskedelmi Képviselet hivatalos helységében (Hermina Business Tower, 1146 Budapest, Hermina út 17. B. torony II. emelet 4.) történik.

7. A játékban nem vehetnek részt a ViaSale Travel S.L. munkatársai, valamint azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

8. A nyertes a nyeremény átvételével automatikusan elfogadja a ViaSale Travel S.L. Általános Szerződési Feltételeit és az Utazási szerződését, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a ViaSale Travel S.L. promóciós és marketing célokra a nyertessel és a vele együtt utazóval az utazás során fényképeket készítsen és azokat médiacsatornáin közzétegye.

9. A ViaSale Travel kérheti a nyertest, hogy megfelelő iratokkal igazolja személyazonosságát. Ennek megtagadása, illetve hiányos vagy hibás adatszolgáltatás esetén a játék a nyertes vonatkozásában érvénytelen. A nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a nyertes által megadott adatok valós elérhetőségeket, a nyertes valódi adatait tartalmazzák. A mindenkori nyertes a Nyereményeső, illetve a szakmai napok nyereményeinek átvételével egyidőben köteles megadni az egyértelmű azonosításához és az utazáshoz szükséges adatait.

A napi Nyereményeső szabályai

10. A nyereményjátékon kizárólag az a nagykorú személy vehet részt, aki pontosan és hiánytalanul kitölti a ViaSale Travel szórólapjáról leválasztható Jelentkezési lapot, azt a ViaSale Travel “A” pavilon 202/D számú kiállítói standján az ott kihelyezett gyűjtőládába elhelyezi, a sorsolás időpontjában a helyszínen tartózkodik és nyereményét képes személyesen átvenni.

11. A játékra 2018. március 2. és március 4. napja között, mindkét dátumot is beleértve, 3 alkalommal, naponta egyszer kerül sor 16:00 órakor. A sorsolás helyszíne a ViaSale Travel standja.

12. A játék menete: A szórólap a ViaSale Travel által megbízott személyektől vehető át minden nap a kiállítás helyszínén a kapunyitástól 15:45 óráig. A játékos az érvényesen kitöltött Jelentkezési lapot köteles a ViaSale Travel standján a gyűjtőládába dobni legkésőbb 15:55 óráig. A ViaSale Travel által megbízott személy a 16:00 órakor kezdődő sorsoláson nyilvánosan kihúzza a nyertes Jelentkezési lapot és felolvassa a rajta lévő nevet.

13. Amennyiben a Jelentkezési lapot kitöltő személy nem jelentkezik a neve elhangzásakor, hogy személyesen átvegye a nyereményt, a sorsolással megbízott személy folytatja a sorsolást mindaddig, amíg olyan Jelentkezési lapot nem húz ki, aminek a kitöltője a sorsoláson jelen van és átveszi személyesen a nyereményt. A nyertes minden további feltétel nélkül kapja meg a nyereményt.

14. A kitöltött jelentkezési lap csak a tárgynapon tartott sorsoláson vesz részt és egy nyeremény megnyerésére ad lehetőséget.

15. A játékos a Jelentkezési lap aláírásával hozzájárul, hogy a nyeremény átvételéről fénykép- és videofelvétel készüljön és felhatalmazza a ViaSale Travelt azok korlátozástól mentes felhasználására a különböző médiákban.

A szakmai résztvevők közötti sorsolás szabályai

16. A játék menete: A szakmai napon résztvevő személyek elhelyezik névjegykártyájukat az erre a célra kihelyezett gyűjtőben. A sorsolásra 2018. március 2-án, 16 órakor kerül sor a ViaSale Travel által erre kijelölt személy közreműködésével, aki a gyűjtőből véletlenszerűen kiválasztva húz ki egy névjegyet.

17. A nyertes kiértesítése 5 munkanapon belül elektronikus formában és telefon útján történik. A nyeremény átvételére 30 nap áll rendelkezésre, a határidő eltelte jogvesztő hatályú.

18. A nyertes a nyeremény átvételével hozzájárul, hogy a nyeremény átvételéről fénykép- és videofelvétel készüljön és felhatalmazza a ViaSale Travelt azok korlátozástól mentes felhasználására a különböző médiákban.

Az „Fődíj” díj sorsolásának szabályai

19. A játékban résztvevő személyek köre: A játékban az a – a Közös szabályoknak egyébként megfelelő – személy vehet részt, aki a ViaSale Travel által szervezett utakból foglal a kiállítás ideje alatt ÉS a fizetendő előleg vagy a teljes összeg megérkezik 2018. március 8. napjáig az utazásszervező számlájára.

20. Jelen játékban a ViaSale Travel utazásközvetítői, partnerei vagy ügynökei, illetve ezek munkatársai kizárólag magánemberként vehetnek részt saját nevük (cégnevük) alatt.

21. A nyertes kiértesítése 5 munkanapon belül elektronikus formában és telefon útján történik. A nyeremény átvételére 30 nap áll rendelkezésre, a határidő eltelte jogvesztő hatályú.