A ViaSale Travel S.L. az alábbiak szerint szabályozza a 2019. február 21-24. között a Budapesti Utazás Kiállítás 2019 alatt a Hungexpo területén (Budapest, Albertirsai út 10, 1101), szervezett nyereményjátékait:

Közös szabályok

 1. Jelen játékszabályzat vonatkozik a kiállítás alatti „Nyereményeső” során, a desztináció bemutató alatt, valamint a kiállítás fődíjaként a ViaSale Travel S.L. által közvetlenül kisorsolt nyereményekre.
 2. A nyertes felelőssége, hogy megfeleljen azoknak az általában elvárható feltételeknek, melyek ahhoz szükségesek, hogy a nyereményt igénybe vehesse. Ilyen feltétel például, de nem kizárólagosan az érvényes útiokmány vagy a kizárólag szállásnyereményekhez repülőjegy biztosítása. A további feltételeket a ViaSale Travel S.L. Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.
 3. A nyereményt nem lehet pénzre átváltani vagy helyette pénzbeli megváltást kérni, más személyre átruházni vagy engedményezni.
 4. A szállás-és utazásnyeremények minden esetben az adott szállodák mindenkori foglaltságának vagy a felajánlások feltételeinek a függvényében használhatók fel, a ViaSale Travel S.L. nem tudja garantálni a kiemelt időszakokban történő igénybevételt.
 5. A szállás-és utazásnyeremények helyszínén, az elhelyezésen vagy az ellátáson, illetve a már egyszer egyeztetett és befoglalt utazási időponton nem lehet változtatni.
 6. A nyereménnyel kapcsolatos ügyintézés a ViaSale Travel S.L. Magyarországi Kereskedelmi Képviselet hivatalos helységében (Hermina Business Tower, 1146 Budapest, Hermina út 17. B. torony II. emelet 4.) történik.
 7. A játékban nem vehetnek részt a ViaSale Travel S.L. munkatársai, valamint azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
 8. A nyertes a nyeremény átvételével automatikusan elfogadja a ViaSale Travel S.L. Általános Szerződési Feltételeit és az Utazási szerződését, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a ViaSale Travel S.L. promóciós és marketing célokra a nyertessel és a vele együtt utazóval az utazás során fényképeket készítsen és azokat médiacsatornáin közzétegye.
 9. A ViaSale Travel kérheti a nyertest, hogy megfelelő iratokkal igazolja személyazonosságát. Ennek megtagadása, illetve hiányos vagy hibás adatszolgáltatás esetén a játék a nyertes vonatkozásában érvénytelen. A nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a nyertes által megadott adatok valós elérhetőségeket, a nyertes valódi adatait tartalmazzák. A mindenkori nyertes a Nyereményeső, illetve a desztináció-bemutató nyereményeinek átvételével egyidőben köteles megadni az egyértelmű azonosításához és az utazáshoz szükséges adatait.

A napi Nyereményeső szabályai

 1. A nyereményjátékon kizárólag az a nagykorú személy vehet részt, aki pontosan és hiánytalanul kitölti a ViaSale Travel szórólapjáról leválasztható Jelentkezési lapot, azt a ViaSale Travel 302A számú kiállítói standján az ott kihelyezett gyűjtőládába elhelyezi, a sorsolás időpontjában a helyszínen tartózkodik és nyereményét képes személyesen átvenni.
 2. A játékra 2019. február 22-24. napja között, mindkét dátumot is beleértve, 3 alkalommal, naponta egyszer kerül sor 16:00 órakor. A sorsolás helyszíne a ViaSale Travel standja.
 3. A játék menete: A jelentkezési lap a ViaSale Travel által megbízott személyektől vehető át minden nap a kiállítás helyszínén a kapunyitástól 15:45 óráig. A játékos az érvényesen kitöltött Jelentkezési lapot köteles a ViaSale Travel standján a kijelölt helyen hagyni legkésőbb 15:55 óráig. A ViaSale Travel által megbízott személy a 16:30 órakor kezdődő sorsoláson nyilvánosan kihúzza a nyertes Jelentkezési lapot és felolvassa a rajta lévő nevet.
 4. Amennyiben a Jelentkezési lapot kitöltő személy nem jelentkezik a neve elhangzásakor nyomban, hogy személyesen átvegye a nyereményt, a sorsolással megbízott személy folytatja a sorsolást mindaddig, amíg olyan Jelentkezési lapot nem húz ki, aminek a kitöltője a sorsoláson jelen van és átveszi személyesen a nyereményt. A nyertes minden további feltétel nélkül kapja meg a nyereményt.
 5. A kitöltött jelentkezési lap csak a tárgynapon tartott sorsoláson vesz részt és egy nyeremény megnyerésére ad lehetőséget.
 6. A játékos a Jelentkezési lap aláírásával hozzájárul, hogy a nyeremény átvételéről fénykép- és videofelvétel készüljön és felhatalmazza a ViaSale Travelt azok promóciós és marketing célokra korlátozástól mentes felhasználására a különböző médiákban.

A fődíj sorsolásának szabályai

 1. A játékban résztvevő személyek köre: A játékban az a – a Közös szabályoknak egyébként megfelelő – személy vehet részt, aki közvetlenül a ViaSale Travel standján a kiállítás ideje alatt személyesen foglal szállást + repülőjegyet is tartalmazó utazási csomagot, valamint a viasaletravel.hu weboldalon megrendeli utazási csomagját, illetve a ViaSale Travel utazási csomagját rendeli meg valamely értékesítő partnernél ÉS a fizetendő előleg vagy a teljes összeg megérkezik 2019. február 27. napjáig.
 2. Jelen játékban a ViaSale Travel utazásközvetítői, partnerei vagy ügynökei, illetve ezek munkatársai kizárólag magánemberként vehetnek részt saját nevük (cégnevük) alatt.
 3. A sorsolásra 2019. február 24. napján 15.30 órakor kerül sor a ViaSale Travel standján.
 4. A nyertes kiértesítése 3 munkanapon belül, elektronikus formában és telefon útján történik. A nyeremény átvételére 30 nap áll rendelkezésre, a határidő eltelte jogvesztő hatályú.